HAZIRLIK BİR MARATONDUR

TYT

        TYT, Temel Yeterlilik Testi olarak 120 sorudan oluşacaktır. Bu sorular 40 soru Türkçe dersinde, 20 soru Sosyal Bilimler dersinden, 20 soru Fen Bilimleri dersinden, 40 Matematik dersinden olacak şekilde 120 sorudan oluşacaktır. Bu sınav süresi birinci oturum olarak 165 dakika sürecektir.

         TYT sınavında baraj aşılması için ön lisans programlarında 150 puanın aşılması gerekir. Lisans programlarında 180 puanın aşılması gerekir. 200 puanı aşan adayların da tercih yapmamaları durumunda takip eden senede yeniden tercih yapma hakları mahfuz tutulacaktır.