top of page

 

BİLKENTLİLER KURS PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 Sınav Kaygısı, Gelecek Kaygısı, Mükemmeliyetçilik, Erteleme, Aile ile iletişim, Stres yönetimi, Akran ilişkileri, Zaman Yönetimi, Ders Çalışma Alışkanlıkları, Sosyal Beceri Eğitimi, Kariyer Psikolojik danışmanlığı, Psikolojik Testler (Beier Cümle Tamamlama Testi, Kişilik Envanteri, İlgi Envanterleri) hizmetleri yürütülmektedir.

 

 

BİLKENTLİLER KURS-PSİKOLOJİK DANIŞMA SÜRECİNİN İŞLEYİŞİ
1) Bireysel Psikolojik Danışmanlık Hizmeti Öğrencinin ihtiyacı olan ve danışma sürecine getirmek istediği konunun derinlemesine ele alındığı, birebir ve yüz yüze yapılan, gizliliğin esas olduğu görüşmelerdir. Bilkentliler kurs çerçevesinde rehberlik servisine bilgilendirme yapılması öğrenciler ile birlikte kararlaştırılmıştır ancak bilgilerin yüzeysel olmasına dikkat edilecektir. Öğrencilerin psikolojik danışma süresince güven duygusu hissetmesi önemlidir. Bireysel görüşmeler 40 dakikalık oturumlar halinde gerçekleşir. Görüşmelerin sıklığı ve kaç seans görüşüleceği öğrencinin ihtiyacına göre ve uzman görüşüne göre birlikte belirlenir. Süreç hakkında yapılan kısa bir bilgilendirmenin ardından öğrencinin amacını, beklentilerini ve ihtiyacını anlamak için bilgi alınır, birlikte problem tanımlanır ve ulaşılmak istenen hedef belirlenir. Devam eden süreçte belirlenen amaca ulaşmak için öğrenci ve psikolojik danışman birlikte çalışırlar. Görüşmelerin etkili olabilmesi için öğrencilerin psikolojik danışma sürecine istekli ve gönüllü olması gerekmektedir.
Çözüm Odaklı Yaklaşım
Öğrencilerin sınav dönemi hayatlarında yaşadığı zorlu bir krizdir ve krizi çözebilmek için acil durum planı yapmaları ve mümkün olduğunca hızlı bir şekilde bu problemin etkilerini azaltmak gerekir. Bu nedenle sınav döneminde mümkün olduğunca çözüm odaklı yaklaşım kullanılması önerilmektedir. Problem odaklı psikolojik danışmanlık yaklaşımları benimsendiğinde öğrencide yeni krizler yarattığı yapılan çalışmalarca ve klinik gözlemlerce açıkça görülmektedir. Kurumumuzda öğrencilerin sınav kaygısı, gelecek kaygısı, mükemmeliyetçilik, erteleme, aile ile iletişim, stres yönetimi, akran ilişkileri vb konularda çalışılması hedeflenmiş olup bireysel görüşme aralığı 4 -6 hafta şeklinde planlanmıştır.
2) Grupla Psikolojik Danışmanlık Hizmeti ve Psikoeğitim Grupları Grupla psikolojik danışmada, benzer sorunları yaşayan öğrenciler bir danışmanın liderliğinde oluşturulan güvenli bir grup ortamında bir araya gelirler ve bir program dahilinde birbirlerine duygu, düşünce ve deneyimlerini aktarma fırsatı bulurlar. Birbirlerinin deneyimlerinden destek alırlar ve yararlanırlar. Bu sayede sorunlarla başa çıkmada, problem çözmede, karar vermede yeni ve etkili beceriler kazanırlar. Grup üyeleri ayrıca yeni öğrendikleri davranışları grup içinde deneme olanağı bulup, bunları kendi yaşamlarında kullanma fırsatı elde ederler. Bunun yanında birden fazla kişiyle etkileşime girdikleri için çeşitli sosyal, kişilerarası beceriler kazanma ve bunları deneyimleme fırsatını da yakalamış olurlar. Grupla psikolojik danışma süreci genellikle 8 -10 kişiden oluşmakta haftada bir veya iki kez ortalama 75-90 dakikalık oturumlarda bir araya gelirler. Odaklanma problemi, konsantrasyon güçlüğü, stres yönetimi konularında çalışılması planlanmıştır.

 

Psikoeğitim Grupları
Genellikle öğrencilerin merak ettiği ,istekli olduğu ve yaşamlarında destek sağlayacağı akademik konular noktasında interaktif eğitimleri içerir. Özellikle zaman yönetimi, ders çalışma alışkanlıkları, sosyal beceri eğitimi vb konularda yapılması önerilmektedir. Yaklaşık 60 dakika sürmesi hedeflenmektedir.
3) Kariyer Psikolojik Danışmanlığı
Özellikle son yıllarda artan rekabet ve değişen dünya ile birlikte birçok genç kendine hedef belirlemekte zorluk yaşamaktadır. Kendini ve yeteneklerini henüz keşfetmeyen bir öğrencinin kendisini mutlu edecek bir mesleği seçmesi oldukça güçtür.
Bu nedenle sınav süresince öğrencilerin bir uzmandan danışmanlık almasının gençler için faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu süreç yine 40 dakika olmakla birlikte 4 oturum olması planlanmıştır. Kariyer Psikolojik Danışmanlığı çerçevesinde psikolojik testler ve envanterler kullanılmaktadır.
4) Psikolojik Testler ve Envanterler
Psikolojik testler; bireylerin duygu, düşünce, ilgi, tutum, kişilik özellikleri, yetenek ve davranışları gibi farklı açılardan standart koşullar altında gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu testler önceden yapılandırılmış şekilde uygulanmaktadırlar.
Özellikle bireysel danışmanlık sürecinde ve kariyer psikolojik danışmanlığı sürecinde psikolojik testlerin uygulanması oldukça önemlidir. Çözüm odaklı yaklaşım çerçevesinde kullanılması önerilen testler arasında Beier Cümle Tamamlama Testi, kişilik envanterleri, ilgi envanterleri bulunmaktadır.

PSİKOLOJİK DANIŞMAN KADER AY

usak-psikolog-psikolojik-danismanlik.jpg
bottom of page